Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Dílna

animace - hlouček

FARAÓNŮV HAD

Efektní pokus, který můžete provést s látkami dostupnými v každé kuchyni. Z malé hořící kopičky vyroste 40 cm dlouhý had, který se svíjí a kroutí.

Suroviny:
faraónův had - otevřít foto
 • Cukr krupice – 9 lžiček
 • Jedlá soda – 1 lžička
 • Dřevěné či normální uhlí – malá hrstka
 • Líh nebo technický benzín - 4ml
 • a tuhý líh - 4 menší kousky

Pomůcky:
 • Třecí miska
 • Lžička
 • Nehořlavá podložka (např.cihla, dlaždice…)
 • Injekční stříkačka
 • Zápalky

Tato hříčka byla vymyšlena Friedrichem Wöhlerem (1800–1882), nazvána "faraónův had" na památku biblického příběhu, ve kterém Mojžíš změnil svou hůl před faraónem v hada.

Mojžíš

Pokolení Jákobovo (a tedy Josefovo) zůstalo v Egyptě po čtyři století, ale egyptští již na Josefovy dobré skutky pro Egypt zapomněli. Dokonce se Židů a jejich rostoucí populace báli a tak faraón rozkázal zabíjet všechny izraelské novorozené chlapce. Ale novorozeného Mojžíše poslala jeho matka po řece a vylovila jej egyptská princezna.

Když se Mojžíš stal dospělým, začal soucítit se svým utiskovaným lidem (z něhož si Egypťané udělali otroky). Zjevil se mu Pán Bůh, který po něm chtěl, aby se vrátil do Egypta a vysvobodil izraelský národ z otroctví. Pán Bůh chtěl pokořit zaslepeného a zatvrzelého faraóna skrze neobyčejná znamení a divy. Jedním z nich bylo, že se Mojžíšova hůl proměnila v hada, který nakonec snědl i hady faraónových kouzelníků, ale i přesto faraón nepovolil.

Pomocí deseti božských ran, hrůz pro Egypt, se povedlo získat faraónovo povolení k odchodu Židů, ale když izraelští v čele s Mojžíšem byli u břehu Rudého moře, jali se je faraónovi vojáci pronásledovat. Hospodin otevřel izraelským moře, aby mohli uniknout a jakmile se za nimi vrhli Egypťané, moře se zavřelo a egyptské vojsko pohltilo

Postup:

 1. Ve třecí misce rozdrtíme uhlí na prach. Ze vzniklého prášku uděláme na nehořlavé podložce (dlaždici nebo cihle) asi 0,5cm vysokou vrstvu o průměru zhruba 10 cm.
 2. Do třecí misky si připravíme směs: 9 lžiček cukru krystalu a 1 lžičky jedlé sody. Tyto látky rozmělníme v třecí misce a pečlivě promícháme. Na směs není vhodný moučkový cukr.
 3. Na vrstvu prášku položíme kousky tuhého podpalovače a prášek navlhčíme injekční stříkačkou lihem (4ml).
 4. Doprostřed vrstvy práškového uhlíku nasypeme směs cukru a jedlé sody.
 5. Celou hromádku co nejrychleji zapálíme (aby líh nestihl vyprchat).
 6. Vzniklý had je tvořen hmotou jemnější, než je popel vzniklý hořením hedvábného papíru.
faraónův had - otevřít foto faraónův had - otevřít foto

Proces:

Vznícený líh rozžhaví uhlí a následně se rozehřeje cukr. Z rozehřátého cukru vznikne karamel, který s oxidem uhličitým (vzniklým tepelným rozkladem sody) tvoří pěnu. Karamel na vzduchu ihned tuhne a vzniká pěnový had. Faraónův had pomalu vylézá z kopičky směsi cukru a jedlé sody.

Tip: Nasypeme-li na uhelný prach více kupiček směsi, může vzniknout třeba chobotnice.

Zdroje:

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku