Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Online hry - metodika

animace - hlouček
otevřít sekci online hry v novém okně

Tento dům je zelený

Online kvíz

Tento kvíz je online doplňkovou aktivitou k metodické části Zelené domy a Jak se pozná zelený dům z balíčku Ekovize. V kvízu je 5 obrázků budov s několika základními informacemi a žáci mají rozhodnout o „zelenosti“ těchto budov. Doporučujeme projít kvíz společně ve třídě, kde by každé rozhodnutí mělo být dostatečně prodiskutováno a shodnout by se na něm měli všichni. Kvíz tak slouží k shrnujícímu utřídění poznatků, které je nezbytné pro komplexní rozhodování o kritériích, podle kterých je možné označit dům jako zelený.
otevřít hru v novém okně

Bandanoon

Online hra

Tato animovaná hra doplňující balíček Vzkaz v lahvi přibližuje situaci v australském městě Bandanoon, ve kterém se nesmí prodávat voda v PET lahvích. Ve městě jsou dostupná pítka a v obchodech koupíte prázdné láhve k opětovnému plnění. Během hry rozhodujete o vlastním chování a na závěr dojdete k jediné správné možnosti. Diskutujte nad důvody, proč se toto australské město stalo vzorem řady ekologických snah.
otevřít hru v novém okně

V ohrožení

Online kvíz

Online hra – V ohrožení – Test s výběrem správných tvrzení o stupni ochrany 16ti vybraných druhů.
Tato hra je online verzí pracovního listu V ohrožení z balíčku Abychom si rozuměli, ve které žáci vybírají jednu ze čtyř možných variant, a to podle stupně ochrany daného druhu (běžný druh, ohrožený, silně ohrožený, kriticky ohrožený) tak, jak je definuje příloha zákona O ochraně přírody č. 114/1992 Sb. Po zvolení možnosti se vám zobrazí vždy krátká doplňující informace k druhu. Tento test můžete proto zařadit nejenom za část balíčku V ohrožení, ale libovolně do hodin Přírodopisu či Biologie.
otevřít hru v novém okně

Rozmanitost

Online osmisměrka

Tato hra je online verzí pracovního listu PL4 Rozmanitost s druhy živočichů, se kterými se mohou žáci setkat v České republice.. Tuto aktivitu můžete zařadit jako doplňující k části V ohrožení balíčku Abychom si rozuměli. Velmi vhodné je podrobněji se seznámit s uvedenými druhy, např. pomocí internetového vyhledavače či online encyklopedií, např. www.priroda.cz. Se žáky si najděte, který z uvedených druhů je zvláště chráněný, a seznamte se s různými stupni druhové ochrany.
otevřít hru v novém okně

Hmyzí svět

Online osmisměrka

Tato hra je online verzí pracovního listu PL5 Hmyzí svět s druhy hmyzu, se kterými se mohou žáci setkat nejenom v hmyzím domečku. Tuto aktivitu můžete zařadit před vyvěšením hmyzího domečku, v průběhu nebo až na závěr pozorování v terénu. Velmi vhodné je podrobněji se seznámit s uvedenými druhy, např. pomocí internetového vyhledavače či online encyklopedií, např. www.priroda.cz nebo www.hmyz.info.
otevřít hru v novém okně

Je libo paštiku z koaly?

Online kvíz

Tato hra je online verzí pracovního listu PL3 Je libo paštiku z koaly?, který se věnuje výrobkům z ohrožených druhů organismů, které jsou na mezinárodním seznamu CITES. Tuto hru můžete zařadit jako alternativu k pracovnímu listu nebo opakování po metodické části Pašeráci z balíčku Padouch nebo hrdina. Na závěr aktivity položte kontrolní otázku: Který z druhů na obrázcích nepodléhá úmluvě CITES (není potřeba pro jeho převoz přes hranice speciální povolení)? Proč? Můžete napovědět, že se totiž jedná o běžný, hospodářsky hojně využívaný druh organismu.
otevřít hru v novém okně

Zdroje energie

Online test

Tato hra je online verzí aktivity z balíčku Nabiti energií, ve které žáci vybírají jednu ze tří možných variant tak, aby byla nejpravdivější a nejsprávnější. Tuto hru můžete zařadit jako opakování po celém bloku o zdrojích energie.
otevřít hru v novém okně

Náhradní biotopy

Online kvíz

Online kvíz, který pracuje s aktivitou z pracovního listu PL1 Náhradní biotopy, kde se žáci seznamují s vybranými druhy živočichů: rorýsem, rosničkou, netopýrem, sýkorou a poštolkou. Tyto živočichy přiřazují k obrázkům jejich biotopů (prostředí, ve kterém žijí). Ke každému z nich postupně přiřadí dva biotopy: původní biotop a biotop náhradní, ve kterém jej můžeme potkat nejčastěji dnes, v blízkosti člověka. Na tomto kvízu je dobré ukázat a prodiskutovat se žáky, v čem jsou náhradní a původní biotopy podobné a proč jsou živočichové nuceni hledat si náhradní biotopy.
otevřít hru v novém okně

Značení nebezpečných látek

Online kvíz

Online kvíz, který pracuje s aktivitou z pracovního listu PL4 Značení nebezpečných látek, kde se žáci seznamují s výstražnými grafickými symboly, kterými jsou označovány nebezpečné látky. Tyto symboly jsou doprovázeny takzvanými R-, S- a H-větami. R-věty označují tzv. specifickou rizikovost – jedná se o popis fyzikálně-chemických, environmentálních a zdravotních rizik dané látky, S-věty poskytují informace o bezpečném skladování, nakládání, likvidaci, poskytování první pomoci a ochraně zaměstnanců. H-věty nahrazují R-věty, jsou obdobné a nově se zavádí proto, aby byly celosvětově stejné.
Přehled těchto vět na tomto odkaze: http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/koroze_rvety/teorie.htm
Po zařazení kvízu do výuky je vhodné žáky seznámit také s těmito větami. Můžete k tomu zadat doprovodný úkol, aby žáci vybrali ty věty, které jim přijdou nejnebezpečnější, apod.
otevřít hru v novém okně

Padouch nebo hrdina

Online kvíz

Tato hra je online verzí pracovního listu PL2 Padouch nebo hrdina, který se věnuje známým filmovým postavám. Aktivita je zařaditelná libovolně mezi ostatní části balíčku Padouch nebo hrdina, po odehrání je vhodné provést krátkou reflexi: Znali jste všechny postavy? Které postavy jsou hrdinové a proč? Které postavy jsou padouši a proč?
otevřít hru v novém okně

Na nové adrese

Online pexeso

Tato hra je online aktivitou, ve které se žáci seznámí s přirozenými biotopy, které v současnosti ubývají a živočichové z nich často musí hledat útočiště „Na nové adrese“. Hrát může v počítačové učebně každý sám na svém počítači, nebo můžete utvořit týmy, které budou hrát na interaktivní tabuli proti sobě. Bod za uhádnutou dvojici však obdrží pouze tehdy, pokud k biotopu správně uvedou alespoň jednoho živočicha, který v něm žije.
otevřít hru v novém okně

Vnímám to jinak

Online kvíz

Online hra, ve které si pouštíte zvuky a identifikujete je, je dalším rozšířením materiálu o Sluchu. Můžete je zařadit bezprostředně po aktivitě s prezentací Sluch a pracovním listem PL2 Zvuky, místo práce s pracovním listem a nebo libovolně mezi další hry a aktivity zaměřené na nevidomé nebo rozvíjející sluch.
otevřít hru v novém okně

Jiný kraj jiný mrav

Online osmisměrka

Tato hra je online verzí pracovního listu PL6 Osmisměrka s obrázky pojmů, se kterými se pracuje napříč celým balíčkem Jiný kraj – jiný mrav. Vhodné je tedy tuto aktivitu zařadit až na závěr po uvedení ostatních materiálů z balíčku, aby žáci dokázali obrázky správně pojmenovat. Nejenom že si žáci zopakují nové pojmy z různých krajů světa, ale současně si procvičí abecedu.
otevřít hru v novém okně

U nás v Kocourkově

Online osmisměrka

Tato osmisměrka je online verzí části pracovního listu PL1 a pracuje s tématikou vody a jejích rozličných forem. Žáci se zde seznámí s pojmem skupenství vody, a proto je možné zařadit tuto aktivitu také samostatně v hodinách prvouky a přírodovědy nebo v rámci této části balíčku, například jako společná kontrola pracovního listu.
otevřít hru v novém okně
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku