Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Kontakty

animace - hlouček
Fakturační adresa:

Ochrana fauny České republiky o.s.

Zámecká ul., P.O.BOX 44
259 01 Votice
IČO: 67 77 85 85
najít na MAPY.cz Korespondenční adresa:

Centrum ekologické výchovy Tábor


Ochrany fauny ČR
Farského 887, 390 02 Tábor
tel: 731 738 225
e-mail: ekocentrum@ochranafauny.cz

Hra - pexeso - poznejte nás lépe


foto - otevřít

Ing. Olina Ziglerová

 • Koordinátorka projektu
 • Řízení financí
 • Pochvaly, stížnosti
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Pracuji v organizaci Ochrana fauny ČR čtyři roky jako vedoucí ekocentra. Svůj přínos pro projekt vidím ve svém ekonomickém vzděláním a zkušenostech s řízením financí.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  Projekt Evvoluce považuji za velkou výzvu, kdy s týmem skvělých lidí vytvoříme mnoho potřebných a zároveň zábavných pomůcek pro žáky základních škol.
foto - otevřít

Mgr. Klára Smolíková

 • Odborný garant projektu
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Spolupracovala jsem na několika učebnicích určených pro základní školy, několik let zpracovávám pracovní listy pro učitele, čtvrtým rokem vedu seminář k průřezovým tématům na pedagogické fakultě UK.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  Na projektu mě láká týmová práce, protože společně můžeme zvládnout víc – nejen vymyslet pracovní listy s metodikou, ale také připravit pomůcky, prezentace nebo báječný web.
foto - otevřít

Mgr. Kristina Zůbková

 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Multikulturní výchova
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Proč já? Od roku 1994, kdy jsem se prostřednictvím Manažerského centra PedF UK podílela na přípravě a organizaci celosvětového setkání učitelů ATEE 94, se pohybuji mezi vzděláním a marketingem. Po ukončení studia jsem balancovala mezi prací v mediích a učením na střední škole. Sbírala jsem zkušenosti. Tou mojí největší byl několikaletý pobyt v Austrálii. Zde jsem se, kromě studia marketingu, věnovala i práci pro mateřskou a základní školu a získala tak možnost nahlédnout do vzdělávacího systému jiné země.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu? Proč Evvoluce? Ideální místo pro uplatnění všeho, co jsem se v životě naučila a co dokážu. Místo, které mne stále motivuje pracovat, přemýšlet a vytvářet materiály s vysokou užitkovou hodnotou i pro mě samotnou.
foto - otevřít

Mgr. Bára Janíčková

 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Environmentální výchova
 • Metodika
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Určitě mohu přispět mým odborným vzděláním (obor Biologie odborná specializace geobotanika a obor Ekologie a ochrana životního prostředí na PřF UK). Mám za sebou zpracování elektronické učebnice EVVO. Absolvovala jsem metodický kurz globální výchovy Orbis Kaktus, jednou jako účastník, dvakrát jako lektor. Několik let lektoruji a podílím se na tvorbě výukových programů ve sdružení Tereza, kde jsem také auditorem projektu Ekoškola a mám odsud zkušenosti z dalších projektů (Tři kroky k aktivnímu vyučování, Děti ve svém živlu). Metodicky jsem se podílela na projektu "Místní dalekohled" chraštického ekocentra Zelená pumpa. Dlouhodobě se také věnuji mimoškolní práci s dětmi, ať už jako vedoucí letních táborů, vedoucí celoročních kroužků nebo sportovní trenérka.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  S Ochranou fauny spolupracuji již třetím rokem. Zapojení v projektu pro mě znamená tvůrčí práci v novém týmu a rozšíření zkušeností. Je to také smysluplná práce, která mě baví a naplňuje.
foto - otevřít

Mgr. Josef Makoč

 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Mediální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Především zkušenostmi s výukou na základní a střední škole jak ve státním, tak v soukromém sektoru. Jako učitel jsem se podílel na tvorbě ŠVP a zařazování průřezových témat do výuky. Několik let jsem se profesně zabýval vzděláváním dospělých na krajském úřadě a to včetně plánování, realizace a lektorování seminářů.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu?
  Tvůrčí práce, nové metody práce, neotřelé postupy, spolupráce s kreativními lidmi, nové zkušenosti. Rád dělám věci, které mají smysl a přesah.
foto - otevřít

Mgr. Magda Ženíšková

 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Využiji především zkušenosti z pobytových adaptačních kurzů „GO“ a outdoorových programů, na kterých jsem se jako instruktor několik let podílela. Jako přínos pro projekt považuji také své dlouholeté zkušenosti z pořádání kulturních akcí, kde jsem měla možnost působit jak v roli organizátora, tak v roli účinkujícího. Ráda doplním myšlenku projektu také o témata, která souvisí s historií a uměním.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  Možnost práce na projektu pro mě znamená především uplatnění a další rozvoj mých zkušeností. Smysluplnou, různorodou práci v mladém a tvůrčím kolektivu, která mi dává dostatek prostoru se realizovat.
foto - otevřít

Veronika Výborná

 • Administrativní pracovník
 • Objednávky programů
 • Semináře
 • Organizační záležitosti
 • Zapojení škol do projektu
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Myslím, že v projektu mohu být především prospěšná svými organizačními zkušenostmi, komunikačními dovednostmi, obeznámeností s administrativními činnostmi a znalostmi z VOŠ a SZeŠ Tábor.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  Věřím, že tento projekt má opravdu smysl, protože je zaměřen na cílovou skupinu, která ještě může za nás vše napravit.

Ondřej Kalivoda

 • Programátor grafik
 • Vývoj www stránek a aplikací
 • Flash hry
 • Grafické práce
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Zkušenostmi s tvorbou několika desítek webových prezentací, od jednoduchých až po rozsáhlejší projekty, tvorbou flash animací, elektronickou sazbou novin a vytvářením řady plakátů, prospektů a dalších grafických návrhů.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu?
  Práce, kterou tu vykonávám, spočívá ve správě webu, grafickým, animačním a dalším zpracováním, což mě baví. Navíc je mi téma, na které je projekt zaměřen, poměrně blízké.

Mgr. Honza Smolík

 • Výtvarník
 • Ilustrátor
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Jako ilustrátor a spoluautor jsem kromě rubrik do dětských časopisů, komiksů a knížek už napáchal stovky pracovních listů pro školy nejen z environmentální výchovy. A pořád mě to baví.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu?
  Projekt beru jako možnost přispět k tomu, aby se k dětem do škol dostávaly důležité informace přitažlivou a pokud možno vtipnou formou nejen prostřednictvím pracovních listů, ale i elektronických médií.
foto - otevřít

Dita Baboučková

 • grafička
 • grafické zpracování materiálů
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Již 15 let se zabývám grafickým zpracováním publikací převážně pro neziskové organizace, které mají něco společného s ochranou přírody a ekologickou výchovou. Různé materiály pro děti, studenty a učitele tak tvoří základ mé práce.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  Byla jsem oslovena a nabídku ráda přijala. Spolupráci už jsme měli možnost si párkrát vyzkoušet a i když je to spolupráce na dálku, věřím, že je pro obě strany prospěšná a příjemná.
foto - otevřít

Jaroslava Lutovská

 • Administrativní pracovník
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Ekonomické vzdělání, dlouholetá zkušenost s prací s lidmi, kreativita, celoživotní láska - český jazyk.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu?
  Pro vážné onemocnění jsem se dostala do invalidního důchodu. Tento přechod z maximální aktivity do nicnedělání byl pro mě velmi stresující, ale také byl impulsem podílet se na nějaké činnosti (a čím prospěšnější, tím lépe).
foto - otevřít

Mgr. Gabriela Dobruská

 • Pracovník CEV - metodik, lektor

Partner projektu - ZO ČSOP 11/11 Zvoneček

Březovská 382
Vrané nad Vltavou 252 46
info@cev-zvonecek.cz
www.cev-zvonecek.cz
tel.:257762036
IČO: 649 34 641
foto - otevřít

Mgr. Honza Vrtiška

 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Pracuji jako učitel přírodopisu, matematiky, informatiky, fotografování a globální výchovy v ZŠ Vrané nad Vltavou. Na této škole jsem zároveň školním koordinátorem EVVO. Dále funguji jako lektor EVP v CEV Zvoneček a lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu? Projekt vidím jako možnost realizovat mnoho dobrých nápadů i pomůcek.
foto - otevřít

Mgr. Katka Vrtišková

 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Pracuji jako učitelka prvního stupně na ZŠ ve Vraném nad Vltavou. V CEV Zvoneček jsem vedla oddíl MOP, založila Dětské centrum Zvoneček a pracuji jako lektor EVP.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu? Po zapojení do předchozího projektu bych ráda přispěla i na tomto projektu, jehož zaměření je mi velmi blízké.
foto - otevřít

Zdeňka Procházková

 • Administrativní pracovník
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  S CEV Zvoneček jsem spolupracovala již na několika předchozích projektech - administrativa, účetnictví.
 • Proč jsem se zapojila do evvolučního týmu? Ráda budu spolupracovat se Zvonečkem a Faunou na dalším projektu.
foto - otevřít

Ing. Michal Kubelík

 • Pracovník CEV - metodik, lektor, koordinátor na CEV Zvoneček
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  V ZO ČSOP 11/11 Zvoneček jsem jako projektový koordinátor vedl 2 větší projekty zaměřené na EVVO. Dále zde pracuji jako lektor EVP a DVPP a realizuji akce a projekty na ochranu přírody. Krom toho učím přírodpis a telocvik na ZŠ Vrané.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu? Tento projekt pokládám za velice smysluplný a užitečný.
foto - otevřít

Bc. Tereza Vláčilová

 • Pracovník CEV - metodik, lektor
 • Řízení financí na CEV Zvoneček
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  Pracuji v organizaci ZO ČSOP 11/11 Zvoneček pět let, vždy jsem měla na starosti ekonomickou a administrativní stránku evropských projektů. 6 let jsem hospodářem této organizace.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu? Chci uplatnit své znalosti a zkušenosti, které jsem studiem i prací v naší organizaci získala.
foto - otevřít

Lucie Klaudisová

 • Administrativní pracovník
 • Jakými zkušenostmi mohu projektu pomoci?
  V CEV Zvoneček se podílím na programech ochrany přírody, případně na programech týkajících se zookoutku ekocentra.
 • Proč jsem se zapojil do evvolučního týmu? Chtěla jsem si vyzkoušet práci na některém větším projektu a prospět organizaci i v tomto směru.

Více informací na ekocentrum@ochranafauny.cz
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku