Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Otázky a odpovědi

animace - hlouček

  Základní informace o projektu

 1. Co je projekt Evvoluce a pro koho je určen?
  Jedná se o tříletý projekt „Environmentální výchova a průřezová témata na klíč“ Centra ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Projekt usnadňuje zavádění průřezových témat do základních škol a je určen pro učitele a žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. Učitelům projekt přinese užitečné materiály k výuce průřezových témat, které budou opravdu "na klíč", tedy přesně podle potřeb učitelů a budou snadno použitelná. Žákům umožní seznámit se s mnoha zábavně naučnými materiály či počítačovými aktivitami.


 2. Jaké jsou hlavní cíle projektu?
  Cílem projektu je zvýšení vzdělání žáků v oblasti environmentální výchovy a dalších průřezových témat. Během tří let vznikne 30 balíčků pro výuku průřezových témat, ve kterých učitelé naleznou pracovní listy, praktické pomůcky, prezentace a metodiky . Zároveň bude připravován rozšiřující interaktivní materiál, který bude přístupný na webových stránkách. Učitelům zapojeným do projektu nabídneme ukázkové hodiny, poradenství a semináře, na kterých jim balíčky podrobně představíme.


 3. Kdo projekt realizuje a jak je financován?
  Projekt realizuje Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR, partnery projektu, kteří se podílí na jeho průběhu a tvorbě materiálů, jsou dále Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vrané nad Vltavou a město Tábor.
  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a to z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).


 4. Co to jsou průřezová témata?
  Průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi (předměty) a spojují vzdělávací obsahy různých oborů. Důraz je kladen zejména na okruhy aktuálních problémů současného světa. Jednotlivá průřezová témata – Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova (neboli EVVO) a Mediální výchova tak pomáhají rozvíjet osobnost žáků především v oblasti postojů a hodnot.


 5. Co to je EVVO?
  EVVO je zkratka pro výraz Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, tj. aktivity, jejímž cílem je vést lidi k jednání a myšlení v souladu s udržením kvality životního prostředí pro další generace.


 6. Budou zpracována všechna průřezová témata?
  Ano, bude zpracováno všech šest průřezových témat. Každé z témat bude zpracováno v kombinaci s EVVO, případně EVVO samostatně.
 7. Co projekt přinese a jak se do něj zapojit?

 8. Co projekt přinese naší škole?
  Škola může zdarma získat kompletně zpracované výukové materiály, které učitelé obdrží po absolvování akreditovaného semináře. Učitelé mají také možnost stahovat materiály do výuky z webových stránek projektu. Zajímavá je i možnost odučení výukového programu našimi lektory ve Vaší škole.

 9. Bude zapojení do projektu stát naši školu nějaké peníze?
  Ne, pro školy nepředstavuje zapojení do projektu žádné finanční zatížení ani jiné výdaje. Od škol očekáváme pouze občasnou spolupráci ve formě poskytnutí zpětné vazby.


 10. Jaké formy spolupráce učitelům a školám projekt nabízí?
  Vaše škola se může stát jednou z našich partnerských škol, kam budou naši lektoři jezdit testovat nové výukové programy. Podněty, poznámky a hodnocení učitelů z partnerských škol budou sloužit ke korekci výukových balíčků před jejich další distribucí.


 11. Jak se naše škola může stát jednou z partnerských škol?
  Má-li vaše škola zájem stát se naší partnerskou školou, kontaktujte tým Evvoluce nebo telefonicky na číslech uvedených na našich webových stránkách.


 12. Jak se mohu do projektu zapojit jako učitel?
  Pro učitele ze všech škol pořádáme akreditované semináře, na kterých naši lektoři představí postupy, jak co nejefektivněji s balíčkem pracovat. Každá škola, která na seminář vyšle alespoň jednoho učitele, získá zdarma příslušný výukový balíček.


 13. Proč je nutná registrace a co mohu získat jako registrovaný uživatel?
  Po registraci, která je bezplatná a nezabere mnoho času, získá učitel především přístup k rozšiřujícím metodickým materiálům v chráněné sekci. Po zaregistrování budete mít rovněž možnost být prostřednictvím e-mailu pravidelně informováni o nových balíčcích, seminářích a novinkách na webu.


 14. Kolik učitelů se může registrovat z jedné školy?
  Z jedné školy se může zaregistrovat libovolný počet učitelů.
 15. Co je balíček a jak ho získat?

 16. Co je to výukový balíček a jaký je jeho obsah?
  Výukovým balíčkem nazýváme unikátní výukový program, který bude obsahovat pracovní listy pro žáky, metodické listy pro učitele, program pro interaktivní tabuli, powerpointové prezentace, výukové pomůcky a materiály v textové, obrazové, trojrozměrné a multimediální podobě.


 17. Jaké jsou podmínky získání balíčku?
  Balíček získají všechny partnerské školy a dále každá škola, která na školícím semináři k balíčku bude mít zastoupení alespoň jedním učitelem. Učitel balíček obdrží po absolvování semináře zdarma.


 18. Jak se mohu přihlásit na seminář?
  Na seminář je nutné se přihlásit zasláním závazné přihlášky poštou! Závazná přihláška je vždy součástí pozvánky na seminář. Pozvánky na semináře naleznete v sekci seznam seminářů.


 19. Kdy a kde se budou semináře pořádat?
  Semináře pro učitele se budou konat především v CEV Ochrany fauny ČR v Táboře, dle zájmu učitelů i na dalších místech. Aktuální informace o konání seminářů sledujte na webových stránkách projektu.


 20. Kdo se podílí na tvorbě výukových balíčků?
  Na tvorbě balíčků se kromě týmu Evvoluce podílí i řada dalších spolupracovníků. Jsme rádi, že se zapojili lidé s tělesným postižením z Tábora a okolí, kteří mají na starosti především výrobu a kompletaci pomůcek. Děkujeme všem za jejich ochotu a vstřícnost při přípravě materiálů.
 21. Jak pracovat s interaktivními prezentacemi?

 22. Co dělat, když prezentace nejde otevřít?
  Zkontrolujte, zda je koncovka staženého souboru notebook. Pokuď není a soubor se uložil s příponou např. ZIP, přejmenujete koncovku souboru na nazevsouboru.notebook a soubor můžete spustit.

  Prezentace s koncovkou notebook jsou vytvářeny v aplikaci SMART Notebook, která je dodávána s interaktivními tabulemi značky SMART. Pokud tento program v počítači nemáte, můžete si stáhnout a nainstalovat bezplatný prohlížeč těchto prezentací Notebook Interactive Viewer software. Poté můžete s prezentací pracovat na jakékoli interaktivní tabuli.


 23. Co dělat, když nemáme ve škole interaktivní tabuli?
  Prezentace lze v hodinách použít i bez interaktivní tabule. Budete potřebovat dataprojektor a počítač s nainstalovaným programem Notebook Interactive Viewer , ve kterém prezentaci otevřete. Interaktivní prvky (přesuny, klikání) ovládáte počítačovou myší, stejným způsobem nechte žáky plnit úkoly.
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku