Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Projekt Evvoluce

animace - hlouček

Semináře k výukovým balíčkům z projektu Evvoluce pro učitele 1.stupně ZŠ

Projekt EVVO a průřezová témata na klíč – neboli Evvoluce probíhal v letech 2009-2012. Během něj vznikla řada pomůcek, interaktivních prezentací, her vzdělávacích materiálů k doplnění výuky a metodických materiálů k realizaci všech průřezových témat pro základní školy.
Nyní si vám dovolujeme nabídnout realizaci akreditovaných seminářů k průřezovým tématům přímo ve vaší škole pro pedagogické pracovníky vaší školy.
Projekt EVVOLUCE a průřezová témata na klíč byl podpořen v rámci OP VK, který je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Projekt Evvoluce skončil, ale web funguje dál

Vítejte na stránkách, které nám poskytnou nepřeberné množství materiálů pro výuku průřezových témat. Všechny materiály jsou zcela zdarma. Vznikly totiž v rámci projektu Evvoluce, který byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Těžiště projektových aktivit spočívalo v tvorbě výukových balíčků využitelných nejen v rámci průřezového tématu Environmentální výchova, ale i Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova.

Šestici nových výchov musely základní školy povinně zařadit do svých výukových plánů, ale ne vždy měli učitelé pro jejich naplňování k dispozici dostatek materiálů. V projektu vytvořené výukové balíčky proto obsahují ucelenou řadu pracovních listů, didaktických her, prezentací a názorných pomůcek k jednomu tématu vhodnou k okamžitému použití do výuky na základních školách v celé ČR.

Projekt, který vytvářel autorský tým táborských metodiků a lektorů, úspěšně vstoupil do povědomí škol z celé republiky. Dovolte několik výmluvných údajů: do projektu se zaregistrovalo 579 škol z celé ČR, 3157 žáků partnerských škol se zúčastnilo testování výukových materiálů, pro pedagogy bylo uspořádáno 173 seminářů, kterými prošlo celkem 4148 účastníků. Projektových dnů se pak zúčastnilo 5784 žáků.

Cílem projektu Evvoluce nebylo vytvořit všeobsahující manuál, ale být významným pomocníkem učitele a nabídnout kvalitně zpracované materiály, které budou pro žáky navíc dostatečně atraktivní. Pokud jste navštívili tyto stránky poprvé, vězte, že všechny materiály vytvořené v rámci projektu Evvoluce jsou zcela zdarma ke stažení v sekci „Výukové balíčky“.

Přeji vám mnoho zdaru při práci s materiály projektu Evvoluce.

Ing. Olina Ziglerová
hlavní koordinátorka projektu


pozadí na plochu - přejít do sekce ke stažení Stáhněte si pozadí na plochu, plakáty, letáky, diplomy a další v sekci ke stažení...


Podpořte projekt EVVOLUCE.cz umístěním reklamního banneru na váš web.
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku
počet přístupů