Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Výukové balíčky

animace - hlouček

Proč propojovat Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech s Environmentální výchovou?

ilustrační foto - myšlení v evropských a globálních souvislostech

Náš svět se díky moderním technologiím neustále zmenšuje. Člověk má stále více možností do něj zasahovat a ovlivňovat odvěké zákonitosti a vztahy. Činí tak mnohdy vědomě, veden snahami zbohatnout, dosáhnout významnějšího postavení na úkor druhých, či zcela neuvědoměle, aby se po několika generacích divil, co vlastně způsobil.

Svět se stále zmenšuje a někteří toho dokáží využít k tomu, aby se sami naopak stávali stále většími. V momentě, kdy přestávají brát v úvahu ty druhé, neboť jsou menší a slabší, není něco v pořádku.

V symfonickém orchestru vedle pikoly hraje i velký buben a každý je spokojený. Dirigent vede svým citlivým uchem všechny nástroje. Máme i my takového dirigenta, a kdo jím případně má vlastně být?

Planeta Země není pouze domovem lidí. Nemáme ji pro sebe a na jedno použití. Je to živý organismus plný souvislostí, které nejsme schopni, ani díky moderní vědě a zmiňovaným technologiím, dohlédnout.

Chtít po žácích základní školy odpověď na otázku, jaké je naše místo na zemi, se zdá být příliš složité. Kolik filosofů se jí trápilo již před námi. Ale znát vlastní kulturu, ctít a snažit se objevovat kultury jiných národů, dokázat se poučit z historie a zajímat se o společenské dění, to jsou úkoly, které bychom vám rádi pomohli uskutečnit.

Mgr. Josef Makoč

Doprava doleva - otevřít balíček U nás v Kocourkově - otevřít balíček Na nákupech nejsme sami - otevřít balíček Příroda v offsidu - otevřít balíček Příroda si ne(po)radí  - otevřít balíček
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku