Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Výukové balíčky

animace - hlouček

Proč se zabývat právě Environmentální výchovou?

environmentální výchova

Ekologie a ekologická neboli environmentální výchova jsou sice slova skloňovaná ve všech pádech, ale málokdo ví, co všechno se za nimi doopravdy skrývá. Média se nám mnohdy snaží ukázat, že „ekolog“ je ten, kdo se přivazuje k Temelínu nebo nekompromisně bojuje za práva zvířat.

My lidé se snažíme přírodu spoutat tak, aby co nejlépe sloužila našim účelům. Často však zapomínáme na to, že tím narušujeme křehkou přírodní rovnováhu. Ovocem naší činnosti jsou pak například záplavy a jiné živelné katastrofy, či četné civilizační choroby.

Proto je environmentální výchova, její začlenění do základního vzdělávání a propojení s dalšími průřezovými tématy důležitá.

environmentální výchova

Žákům pomáhá porozumnět přírodě, jejím zákonitostem a vede je k osobnímu převzetí části zodpovědnosti za její stav, na němž je závislý náš život i jeho kvalita.

Ve výukových balíčcích chceme žákům zajímavým způsobem přiblížit propojenost přírodních jevů a pozitivní i negativní důsledky lidských aktivit na okolní prostředí. Rádi bychom je seznámili s více či méně známými skutečnostmi a vedli je k tomu, aby nebyli ke svému okolí lhostejní a aby nekriticky nepřijímali informace týkající se problematiky ochrany životního prostředí získané z médií.

RNDr. Lenka Barčiová , PhD.

na nové adrese - otevřít balíček noční oči - otevřít balíček Nabiti energií - otevřít  balíček
Ekovize  - otevřít  balíček Hurá ven!  - otevřít  balíček
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku