Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Na ptačích křídlech

animace - hlouček

Pracovní listy (PDF)

 • Balíme – Seznamte se s pojmem migrace a důvody lidí, proč se stěhují.
 • Letíme – Seznamte se s různými druhy stěhovavých ptáků a jejich zimovišti.
 • Mladý ornitolog – Podrobnější údaje o neznámějších stěhovavých druzích ptáků s tajenkou.
 • Proč se stěhuji – Příčiny environmentální migrace.
 • Rok čápa – Seznamte se s čápem a tím, co dělá v jednotlivých měsících kalendářního roku.
 • Záznamový list KOLEČKO – Prostor pro plnění úkolů z metodiky Kolečko.
 • Ach ty počty – Text k doplnění čísel se zajímavostmi ze života stěhovavých ptáků..

Prezentace (smart notebook)

 • Náboženství – Seznamte se s pojmy a základními údaji o pěti světových náboženstvích.
 • Na cestách - Seznamte se s důvody migrace lidí a příklady environmentálních katastrof, které vedly nebo pravděpodobně povedou k migraci lidí.
 • Jak dlouhý je čapí (k)rok - Informace o čápovi a dalších stěhovavých druzích ptáků.

Ostatní materiály (PDF)

Metodické materiály (PDF)

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku