Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Babo, raď!

animace - hlouček

Pracovní listy (PDF)

 • Záznamový list rostliny – Pracovní list pro podrobný průzkum vybrané rostliny.
 • Záznamový list živočichové – Pracovní list pro průzkum vybraného živočicha.
 • Kdo kam patři – Přiřazování rostlin a živočichů do vhodného přírodního prostředí (biotopu).
 • Domino – Poskládejte kostky domina tak, aby vyšlo latinské přísloví a zamyslete se nad ním.
 • Hmyzí svět – Seznamte se s vybranými druhy hmyzu za pomoci osmisměrky a dalších drobných úkolů.

Webové rozšíření

Ostatní materiály (PDF)

 • Domino – Obrázkové domino s prvky jednoho ekosystému (smrkový les), vhodné pro popis vazeb v tomto ekosystému.
 • Otázky a souřadnice – Kartičky k zábavnému kvízu o rovnováze, domino efektu a rozhodování.
 • Karty reflexe – Nedokončené věty pro reflexi na závěr libovolné hodiny.
 • Rostliny a živočichové – Obrázky rostlin a živočichů a zadání úkolů k jejich zkoumání.
 • Rostliny a živočichové (čb) - Obrázky rostlin a živočichů a zadání úkolů k jejich zkoumání – černobílá varianta.
 • Domino návod – Pravidla hry domino.
 • Puzzle hmyz – Rozstříhaná čtyři různá tvrzení o významu hmyzu k poskládání.

Prezentace (smart notebook)

 • Rovnováha – Uvědomte si za pomoci pojmů a obrázků z různých ekosystémů, jak těžké může být udržet jejich rovnováhu.
 • Ekosystémy – Představení jednotlivých ekosystémů a rozhodování, co do nich patří.
 • Domino efekt – Historie hry domino a vysvětlení pojmů domino efekt a motýlí efekt.
 • Babo, raď! – Přehled možností, na jejichž základě se můžeme rozhodovat.

Prezentace (power point)

Metodické materiály (PDF)

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku