Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Metodické tipy

animace - hlouček

Žákovské portfolio

Žákovské portfolio může sloužit jako projektová metoda osobnostní a sociální výchovy, pomocí které žák dlouhodobě mapuje vlastní činnost. Samostatně nebo za pomoci pedagoga pak může hodnotit pokroky, které během celé doby vedení portfolia učinil, nebo rezervy, které ještě v různých oblastech má.

Velké putování skřítka Ostružinky

Celoroční projekt k průřezovému tématu environmentální výchova pro nejmladší žáky základních škol i žáky mateřských škol, jehož základním tématem je skřítek Ostružinka. Pro každý měsíc školního roku jsou připravené tři pohádky, které se zaměřují na dění v přírodě a na lidové zvyky a obyčeje. Ke každému příběhu jsou připraveny náměty pro výtvarné aktivity se seznamem pomůcek a popisem práce a fotografiemi.

Dětská práce

Dětská práce jako téma ve výuce - odkazy zmíněné během semináře na konferenci Evvoluce v Třebíči 4. října 2012.

Inspirace k vlastním projektům

Možnost vytvořit si vlastní projekt či využít metodu projektového vyučování má každý pedagog. Zde je několik souborů pro inspiraci a náměty, které zazněly na seminářích Mgr. Kláry Smolíkové v rámci závěrečné konference v Třebíči.

Materiály

  • Město jako klíč – Komiksový pracovní list o vzniku měst s prázdnými bublinami k domýšlení replik.
  • Hřbitovy a pohřebiště – Náměty na úkoly a informace, které se můžeme dozvědět z pouhé návštěvy hřbitova.
  • Krajina města a těžby – Náměty na úkoly a informace, které můžeme se žáky zjišťovat při návštěvě libovolného města.
  • Příště sami - Přehled toho, co vše je třeba zohlednit při přípravě samostatného projektu.

Materiály

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku