Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Projektové dny

animace - hlouček

Světový den oceánů

Projektový den – Den bez aut

 • Autor: Mgr. Bára Paulerová
 • Klíčová aktivita:
 • samostatná a skupinová práce, práce s tabulkami a grafy, řešení problémů, terénní výzkum, interpretace výsledků a formulace návrhů opatření, práce s internetem
 • Cíle:
 • zmapovat dopravní situaci v obci a možnosti pro chodce a cyklisty, seznámit se s dopady automobilové dopravy na prostředí a zdraví obyvatel, srovnat různé způsoby dopravy, navrhnout opatření pro bezpečnější pohyb a zdravější mobilitu občanů
 • Časová dotace: 4 až 5 vyučovacích hodin
 • Pomůcky:
 • dle realizovaných aktivit: mapa obce, zalaminované materiály ZM 3–6 – ankety, pracovní listy PL 10–15, tužky, pastelky, fi xy, desky nebo podložka na psaní, podle možností počítačová učebna, hlukoměry a pojízdná stanice měření čistoty ovzduší
 • Klíčové pojmy:
 • den bez aut, doprava, ovzduší, zdraví, pohyb, cyklistika, pěší, chodec, bezpečnost
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku