Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Semináře

animace - hlouček

V pohodě

 • Garant: Mgr. Kristina Zůbková
 • Průřezová témata: Environmentální výchova a osobnostní a sociální výchova
 • Vzdělávací období: 2. období 2. stupně
 • Předmět: Občanská výchova
 • Kdy: čtvrtek 14. října 2010 od 9.00 hod.
 • Kde: v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře, Farského 887

Anotace:

Osobní hygiena je běžnou součástí všedního dne. Péče o čistotu a klid duše je pro naše zdraví stejně důležitá, bohužel však už ne takovou samozřejmostí. V tomto balíčku budeme hledat cesty k dobrému vztahu k sobě samým, najdeme naše místo v přírodě a definujeme náš vztah k životnímu prostředí.

Lektoři:

  Mgr. Josef Makoč
 • Mgr. Kristina Zůbková
 • Mgr. Bára Paulerová
 • RNDr. Lenka Barčiová, PhD.

Doprava doleva

 • Garant: RNDr. Lenka Barčiová, PhD.
 • Průřezová témata: Environmentální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Vzdělávací období: 2. období 2. stupně
 • Předmět: Přírodopis, Občanská výchova
 • Kdy: čtvrtek 14. října 2010 od 11.00 hod.
 • Kde: v Centru ekologické výchovy Ochrany fauny ČR v Táboře, Farského 887

Anotace:

Evropa je protkána hustou sítí dopravních komunikací usnadňující pohyb lidí a zboží. Prozkoumejme, jak silnice a železnice usnadňují, nebo naopak komplikují lidem, rostlinám a živočichům cestování. Zamyslíme se nad tím, jaké dopady má doprava na životní prostředí, a budeme pátrat po tom, jak my osobně můžeme přispět ke snížení jejího negativního vlivu na prostředí v naší obci.

Lektoři:

 • Mgr. Josef Makoč
 • Mgr. Kristina Zůbková
 • Mgr. Bára Paulerová
 • RNDr. Lenka Barčiová, PhD.
otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie - otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -  otevřít www stránku op - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku