Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Aktuality

animace - hlouček
zpět

Pobytové kurzy s výukou průřezových témat / 5.10.2010

ilustrační foto

Se začátkem nového školního roku pro Vás připravujeme další novinku. Tou je nabídka pobytových kurzů v přírodě. Jejich cílem je atraktivní formou zážitkové pedagogiky realizovat vybrané okruhy vzdělávacích oblastí RVP ZV a především průřezových témat. Kurzy budou zpracovány tak, aby se mohly stát součástí Vašich školních vzdělávacích plánů. Získáte tak další nástroj pro využití netradičních forem výuky.

Kurz ale naplňuje i další cíle. Pro nově vzniklé třídní kolektivy může být využit jako adaptační, tedy např. při přechodu žáků na druhý stupeň. Umožní žákům a jejich pedagogům vzájemné hlubší seznámení, posílí pocit důvěry, podpoří týmového ducha kolektivu.

Kurz může být do výuky zařazen také jako součást preventivního programu minimalizace sociálně patologických jevů (agresivita žáků, zneužívání omamných látek, šikana).

V neposlední řadě můžete kurz využít jako školní výlet, který splní nejpřísnější požadavky na edukativní rozměr takovéto akce a přitom si žáci ani neuvědomí, že se vlastně učí, natož aby se nudili!

Naším cílem je postupně připravit pestrou nabídku tematicky zaměřených kurzů, vždy na pozadí jednotícího příběhu tak, aby kurzy kombinovaly okruhy vzdělávacích oblastí dle RVP a průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova vždy s  dalším průřezovým tématem.

Ke každému kurzu vznikne i metodický manuál, který nabídne školám možnost si takový kurz realizovat zcela samostatně, např. formou projektu.

Pilotní kurz je již připraven na začátek měsíce října a uskuteční se v malebném prostředí chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Aby nedošlo k vyzrazení pointy kurzu, a tím ke zklamání účastníků, kteří jsou již přihlášeni, lze na tomto místě pouze uvést, že se jedná o adaptační kurz s team buildingovými prvky. Hlavním tématem je pak vzdělávací oblast Člověk a zdraví, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Kurz jsme zacílili pro první období druhého stupně, přesněji pro šesté ročníky.

Při přípravě pobytových kurzů bychom chtěli využít Vaše zkušenosti a vyjít vstříc Vašim potřebám. Přivítáme je v našem diskuzním fóru zde.

Pokud máte o pobytový kurz zájem, kontaktujte nás! Zašleme Vám podrobnější informace o kurzech společně s přehledem termínů.

Josef Makoč

otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku