Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku Anglická verze Německá verze Projekt EVVOLUCE - na úvodní stránku
otevřít galerii

Pro média

animace - hlouček

EVVO a průřezová témata na klíč / 10.1.2010

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR získalo koncem srpna grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt s názvem „EVVO a průřezová témata na klíč“ bude zpracováván v Táboře a v tomto městě bude probíhat hlavní část jeho realizace.

Když jsme projekt připravovali, rozhodli jsme se přijít s něčím novým. Ze spolupráce se školami víme, jak náročné je pro učitele zapojit šestici průřezových témat do výuky. Proto jsme se rozhodli pomoci jim se zpracování těchto nových témat a využít i moderní způsoby výuky, jakými jsou třeba prezentace na interaktivní tabule. Abychom správně odhadli potřeby učitelů a typy vhodných pomůcek a materiálů, rozeslali jsme před zpracováním projektu do škol dotazníky. Celkem se nám jich vrátilo asi 300. Pečlivě jsme je vyhodnotili a ze všech sil se budeme snažit očekávání učitelů naplnit.

Během tří let trvání projektu bude postupně zpracováno šest tematických okruhů – vždy environmentální výchova společně s dalším průřezovým tématem (např. EVVO a mediální výchova, EVVO a multikulturní výchova…atd.). Ke každému tématu bude vytvořeno pět výukových programů „balíčků“, které budou obsahovat pomůcky, hry, metodiky, pracovní listy a prezentace k pochopení tématu. Ke každému okruhu bude zpracována jedna počítačová hra a programy pro interaktivní tabuli. Projekt bude mít své vlastní webové stránky, kde si pedagogové budou moci stáhnout materiály k výuce a zároveň zde zpracování vyhodnotit či napsat své požadavky a podněty.

Vytvořené balíčky s pomůckami a materiály v tištěné podobě budou několikrát otestovány přímo ve školách, poté upraveny dle požadavků a doporučení učitelů a od každého balíčku bude vyrobeno 100 kusů. Balíčky mohou učitelé získat na pravidelných seminářích, na kterých budou proškoleni, jak pomůcky využít. Podmínkou získání balíčku je zpětná vazba, tedy písemné informování o využívání balíčku ve výuce.

Z projektu bude vytvořeno osm pracovních úvazků. Výrobu pomůcek budou zajišťovat tělesně postižení lidé.

Do projektu jsou zapojeni dva partneři. CEV Zvoneček z Vraného nad Vltavou, jehož pracovníci se budou do projektu přímo zapojovat zpracováním jednotlivých témat. Dalším partnerem je město Tábor, které poskytlo k realizaci projektu prostory v budově v centru města, kde bude zároveň od listopadu sídlit celé Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny. Doufáme, že projektové výstupy ocení nejen školy přímo zapojené do projektu, ale díky vznikajícímu webovému portálu učitelé v celé ČR. Náš projektový tým udělá, co je v jeho silách, aby získaných více než 20 milionů bylo využito maximálně efektivně.

Bc. Olina Ziglerová,
vedoucí CEV – koordinátor projektu


otevřít aktuality patička stránky
patička stránky evropský sociální font v ČR - otevřít www stránku evropská unie -  otevřít www stránku ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi -   otevřít www stránku op  - vzdělávání pro konkurenceschopnost - otevřít www stránku